0 - 0.00
V košíku sa nenachádza žiadny produkt.

Ako postupujeme

​Následné riadky Vám pomôžu vytvoriť predstavu, ako postupuje záhradný architekt pri vypracovaní projektovej dokumentácie.

Postup:

 • Po prvom telefonickom/mejlovom kontakte Vám pošleme dotazník s otázkami týkajúcimi sa Vašej budúcej záhrady. Tento prvotný prieskum Vašich požiadaviek, nárokov a snov, nám slúži na vytvorenie predbežnej predstavy o Vašej budúcej záhrade.
 • Prvá osobná konzultácia a návšteva Vášho pozemku
 • Ak chceme navrhovať záhradu, je nutné prísť sa osobne pozrieť na konkrétny pozemok, kde sa bude projekt realizovať. Dohodneme si s Vami stretnutie a urobíme terénny prieskum. Žiadna záhrada na svete nie je rovnaká, každý návrh záhrady vyžaduje individuálny prístup a riešenie a preto je táto prvá osobná návšteva jednou z najdôležitejších krokov pri riešení diela.
 • Po krátkej konzultácii si ujasníme Vaše požiadavky a naše postrehy pri obhliadke. Na základe fotografických a ilustračných obrázkov vyberieme možnosti riešenia Vašej záhrady.
 • Pre lepšie spracovanie štúdie a projektu je dobré mať riešený priestor zameraný, prípadne sa počíta s katastrálnou mapou v určitej miere vo formáte pdf, dwg. Musia byť zamerané inžinierske siete, zamerané vsakovacie jamy, studňa, ČOV. V prípade rekonštrukcie starej záhrady so závlahovým systémom je dobré mať aj podrobný závlahový plán.
 • Pri tejto prvej nezáväznej konzultácii, Vám navrhneme možnosti riešenia návrhu záhrady a to vo forme štúdie alebo projektu, dohodneme sa na cenovej ponuke za vypracované dielo. Taktiež sa dohodneme na časovom termíne vypracovania kompozično-architektonického riešenia záhrady v dvoch variantných štúdiách.
 • Prvá konzultácia s obhliadkou pozemku trvá (1-3 hodiny) a je bezplatná v rozsahu do troch hodín. V prípade prekročenia 3 hodín, účtujeme za každú začatú hodinu 15€.
 • V prípade rekonštrukcie už založenej záhrady, je potrebné zakresliť si súčasný stav (spísať si podrobný zoznam drevín a bylín rastúcich na pozemku, zakresliť a zamerať rozmiestnenie stávajúcich vegetačných plôch, komunikácii a stavebných prvkov).Táto činnosť je spoplatnená samostatne cenou 15€/hod, nie je súčasťou konzultácie.
 • Doprava je účtovaná len pre záujemcov mimo Bratislavy, v cene 0,30 €/km.
 • V rámci tejto prvej konzultácie sa podpisuje aj zmluva o dielo. Preberá sa záloha od investora za vyhotovenie dvoch variantných štúdií. Tá činí plnú cenu štúdie.
 • Štúdia je vlastne nami navrhnutý koncept riešenia záhrady v logických a estetických súvislostiach. Prezentovaná je forme skíc a ilustračných obrázkov. V hrubých obrysových rysoch je tu navrhnutý pôdorys záhrady s hlavnými kostrovými drevinami, plochami záhonov. Navrhneme Vám aktívne a pasívne plochy v záhrade, odporučíme materiálové prevedenie. Na základe Vašich postrehov a pripomienok vytvoríme na základe štúdie, poprípade kombináciou viacerých nápadov z variantov štúdií, konečné finálne riešenie= projekt.
 • Druhá konzultácia: prezentácia kompozično-architektonického riešenia záhrady v dvoch variantných štúdiách
 • Pri tomto stretnutí zistíme Vy i my, či sme sa správne trafili do Vášho vkusu, či sme všetko správne pochopili. V tomto bode riešenia je priestor na doplnenie návrhu o nové nápady a riešenia. Po skončení sedenia sa môžete rozhodnúť, či ostanete pri štúdii, alebo budete chcieť vypracovať projekt.
 • Pokiaľ si vyberiete štúdiu ako konečnú službu/objednávku (bez kompletnej projektovej dokumentácie), tak vybranú štúdiu/kombináciu štúdií/úpravu štúdie ešte doladíme podľa Vašich predstáv a odovzdáme.
 • Ak sa rozhodnete pre kompletné vypracovanie projektovej dokumentácie, postup je nasledovný:
 • Pri voľbe projektovej dokumentácie sa spíše zmluva o dielo, dohodneme si termín odovzdania a pustíme sa do vyhotovenia projektu.
 • Medzitým môžu prebehnúť ešte korekcie a úpravy na projekte.
 • Posledná konzultácia: Odovzdanie finálnej projektovej dokumentácie
 • Pri odovzdaní projektu sa preberá ostatná časť ceny projektu.

 

REALIZÁCIA:

Ak chcete projekt aj zrealizovať, nasleduje podpis zmluvy o zrealizovaní projektu. Dohodneme s Vami ostatné požiadavky a oslovíme našich subdodávateľských odborníkov. V tomto štádiu prebieha úzka spolupráca k spokojnosti zákazníka. Finálny zrealizovaný projekt Vám prinesie potešenie.

Realizácia môže prebehnúť:

 • kompletná realizácia záhrady na kľúč
 • čiastočná spolupráca – dodanie rastlinného materiálu, pomoc pri jeho rozmiestnení rastlín podľa osadzovacieho plánu
 • dielo si zákazník realizuje sám, poskytujeme možnosť autorského dozoru pri terénnych úpravách, výsadbách a pod.

 

ÚDRŽBA:

Ak si želáte údržbu záhrady, je možné naďalej s nami spolupracovať za týmto účelom. Opäť sa vyhotoví zmluva o údržbe a dohodne sa ďalší postup. Údržba môže byť realizovaná napríklad 1xročne, 2x ročne, ale aj týždenná. Záleží od dohody.

Výkresová dokumentácia ŠTÚDIE obsahuje nasledovné výkresy:

 • Súčasný stav – tento výkres dodávame pri rekonštrukcii záhrady.
 • Ideové riešenie záhrady v 2D pohľade = štúdia

Tento výkres – návrh obsahuje plošné a priestorové rozmiestnenie, usporiadanie vegetačných plôch, návrh hlavných kostrových drevín – stromov, s konkrétnym návrhom daného druhu, farebné, plošné usporiadanie kvetinových záhonov a krovitých výsadieb (bez konkrétnych druhov trvaliek a krov). Funkčné plochy ako komunikácie (chodníky), parkovacie miesta, dláždené plochy, trávnaté plochy, altánky, ich materiálové prevedenie a k tomu aj doporučené obrázky, nejaké články, informácie, ktoré si naštudujete a svojpomocne možno zrealizujete (aj keď to chce veľa času na študovanie).

Výkresy dvoch variantných štúdií Vám odovzdáme v elektronickej forme vo formáte pdf, dwg, v dohodnutej mierke.

Výkresová dokumentácia PROJEKTU obsahuje nasledovné výkresy:

 • Súčasný stav (tento výkres dodávame pri rekonštrukcii záhrady).
 • Návrh riešenia záhrady – 2D pôdorys. Obsahuje funkčné plochy ako komunikácie (chodníky), parkovacie miesta, dláždené plochy, trávnaté plochy, altánky, samozrejmý je návrh materiálového prevedenia.
 • Osadzovací plán – návrh hlavných kostrových drevín – stromov, s konkrétnym návrhom daného druhu, farebné, plošné usporiadanie kvetinových záhonov a krovitých výsadieb (s konkrétnymi počtami druhov trvaliek a krov).
 • Vytyčovací plán – rozmiestnenie technických a vegetačných prvkov s nameranými vzdialenosťami (dodávame v prípade samostatnej realizácie záhrady).
 • Presadzovací plán súčasnej vegetácie a presuny hmôt (dodávame v prípade rekonštrukcie záhrady).
 • Technická správa a inšpirácie – popis súčasného stavu, popis navrhovaného stavu, zoznamy navrhnutých drevín, technologický postup pri založení záhrady, obrázky inšpirácií.
 • Výkresy projektovej dokumentácie Vám odovzdáme v elektronickej forme vo formáte pdf, dwg, v dohodnutej mierke a v jednej tlačenej verzii.

 

zdielať:

Facebook
Twitter
Pinterest