mokraďné a bažinné záhony pri vodných plochách a na podmáčaných miestach