• Trvalkový záhon v štýle kvitnúcej prérie – suchomilné trvalky plus trávy
  • Trvalkový záhon v štýle kvitnúcej stepi – suchomilné trávy plus cibuľoviny
  • Trvalkový záhon farebné leto – farebné trvalky plus okrasné trávy
  • Aromatický trvalkový záhon – farebné a voňavé trvalky a kry
  • Suchá a slnečná strešná záhrada
  • Plážový trvalkový záhon