0 - 0.00
V košíku sa nenachádza žiadny produkt.

Stupne dokumentácie

Máme pre Vás viaceré formy výstupov a možnosti spolupráce. Je len na Vás, pre ktorú formu sa rozhodnete:

Konzultačné služby – výstupom je technická dokumentácia (viď konzultačné služby)

Návrh záhonov – výstupom je konkrétny projekt so všetkým, čo k nemu patrí, ale v menšom merítku (viď záhony na mieru

Štúdia

štúdie vždy predchádzajú konkrétnemu návrhu. Ak sa rozhodnete len pre štúdiu, môže byť jednoduchšia (1. stupňa, alebo podrobnejšia – 2. stupňa) Štúdie Štúdia je cenovo dostupná základná forma projekcie vašej novej záhrady a iných foriem sadových úprav (reprezentačné priestory firiem, verejné priestranstvá atď). Na základe požiadaviek a konzultácii Vám vyhotovíme

  1. stupeň: jednoduché pôdorysné zobrazenie navrhovaných plôch zelene, približný návrh rastlinných druhov, kostrových a výplňových drevín. Ďalej vyznačenie spevnených plôch – terás, chodníkov atď. Pomocou obrázkov Vám ukážeme, ako by sme navrhli Vašu novú záhradu.
  2. stupeň: Na základe ďalšej konzultácie štúdie prvého stupňa obdržíte technickú správu, ktorá Vám pomôže pri zrealizovaní nášho návrhu. Technická správa obsahuje celkovú ideu návrhu, návod na výsadbu terénu a obrazovú a textovú prílohu navrhovaných rastlín.

Projektová dokumentácia

celkovému projektu predchádza štúdia 1. stupňa, ktorá je zahrnutá v cene projektovej dokumentácie. Výsledný projekt obsahuje pôdorysné riešenie vo formáte dwg a pdf – návrh riešenia s výsadbovým plánom (počet kusov konkrétnych druhov), vyznačenie plôch trávnika a lúčnych porastov, detaily riešených prvkov – rezy, technická správa, tabuľkové spracovanie navrhovaných druhov. Je možné požiadať aj o údržbový plán, vytyčovací plán. Všetko záleží od požiadaviek klienta. Cena sa pohybuje od 500 eur. Projekt je vypracovaný tak aby si mohol klient návrh svojpomocne vybudovať alebo vypracovaný projekt poskytnúť realizačnej firme.)

Realizačné projekty

v prípade, že sa rozhodnete projekt realizovať, môžete s nami naďalej spolupracovať. Ak mate hotový projekt od inej firmy, vieme Vám pomôcť s jeho realizáciou. (Cenová kalkulácia záleží od faktorov ako rozloha, charakter pozemku, náročnosť návrhu a počet konzultácií.) Údržba záhrady

Cenová ponuka sa vypracováva podľa konkrétnej predstavy klienta.

zdielať:

Facebook
Twitter
Pinterest